Skjerping og sliping

I tillegg til sykkelservice utfører jeg også  skjerping og sliping av kniver og redskap.


Alt av skjære- og kutteredskaper blir sløvt etter en tid.

I dag velger de fleste å kjøpe nytt - noe som er både uøkonomisk og lite miljøvennlig.  I tillegg er prisen for skjerping eller sliping langt rimeligere enn å kjøpe nytt.  Dessuten blir resultatet av sliping som oftest et bedre og skarpere redskap enn slik det ble levert fra butikk.


Jeg kan være behjelpelig med levering og henting!

Øks liten/stor               150 / 200,-

Kokkekniv                             120,-

Samekniv                              150,-

Stemjern                               100,-

Turkniv                                  120,-

Gressklipperkniv                   200,-

Hobbykniv                             110,-

Sakser (ikke frisør)               100,-

Listepriser